Zelfsturing
Zelfsturing
Zelfsturing
Zelfsturing
Nederlands
116

Waarom zorgt zelfsturing voor diepgaander leren?
Hoe creëer je als leraar een foutvriendelijk en positief klasklimaat?
Op welke manier bewaak je het evenwicht tussen sturen en zelfsturing?

In een snel veranderende maatschappij is zelfsturend leren een van de belangrijkste vaardigheden die we kinderen moeten meegeven. Leerlingen met meer zelfsturend vermogen leren sneller en effectiever lezen, leren en schrijven. Ook op volwassen leeftijd blijven ze daarvan de voordelen ondervinden.

Zelfsturing in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen brengt het wat, hoe en waarom van zelfsturing samen. Dit boek leert je de klasorganisatie en begeleiding van leerlingen op een nieuwe manier aan te pakken. Bovendien krijg je de nodige screeningsinstrumenten mee om je leeromgeving en leerkrachtstijl onder de loep te nemen. Pas de verschillende basistechnieken meteen toe in je les en ontdek zo het enorme potentieel van zelfsturing voor je klas en school.

0 | 0

  • : 9789401470599
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 116
  • : september 2021
  • : 269
  • : 243 x 173 x 11 mm.
  • : Onderwijsvaardigheden en -technieken