Zoon van de Zon
Zoon van de Zon
Zoon van de Zon
Zoon van de Zon
22.50

2 - 3 Werkdagen

De Nederlanden waren begin zestiende eeuw een modderige uithoek van de bekende wereld. Willem van Delft, oftewel Guillem del Norte, trekt er op uit en ontsnapt in een Italiaanse veldslag op wonderbaarlijke wijze aan de dood. Terug in Amsterdam gaat hij op zoek naar antwoorden en raakt hij bevriend met zijn leermeester, de Joodse bankier Salomón. Deze geeft Willem een geheime opdracht. Willem vertrekt en begint aan een avontuurlijke reis naar de Nieuwe Wereld: van Amsterdam naar Sevilla en verder per schip naar Panamá en Zuid-Amerika. Via allerlei gebeurtenissen en verwikkelingen belandt Willem samen met de Inca Huáscar en de Spaanse edelman Alfonso in het machtige rijk van de Vier Windstreken en bereikt uiteindelijk de hoofdstad Cusco (Peru). Hij ontdekt daar volstrekt nieuwe dingen, beleeft het ene na het andere avontuur en verliest zijn hart aan de mooiste vrouw van het land. Willem wordt zelf een Zoon van de Zon en probeert het rijk van de Inca's te behoeden voor de ondergang. Maar het rijk heeft het zwaar te verduren: het wordt geteisterd door een onbekende epidemie, er breekt een felle burgeroorlog uit en de Spaanse conquistadores staan als aasgieren te dringen om de rijkdommen aan goud en zilver te plunderen. Zal het Willem lukken om het tij te keren? Zoon van de Zon is historische fictie. Het schetst een indringend beeld van het leven en de gebeurtenissen in het Inca-rijk voordat het door de Spanjaarden werd platgewalst. De lezer wordt meegevoerd in een wereldwijde wervelwind van avonturen, scheepvaart, oorlog, paarden, goudkoorts, bankieren, spiritualiteit, romantiek en verborgen kennis.

0 | 0