Designing Change
Engels
512
43.61

Direct downloaden

For English please see below In een tijdspanne van een enkele generatie is het tempo waarmee de planeet verstedelijkt dramatisch toegenomen. Deze dynamiek en de eruit voortvloeiende bedreigingen voor het milieu hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd die vraagtekens plaatsen bij de geldigheid van naoorlogse planningsparadigma’s. Dominante ideologieën zijn vervangen door een probleemoplossende benadering, toenemende economische druk en een urgente zoektocht naar bewijs. Wat voor invloed heeft dit op het werk van stedenbouwkundigen en planologen en hoe kan de beroepsgroep zich op de toekomst voorbereiden? Designing Change probeert deze en vele andere vragen te beantwoorden door middel van diepgaande gesprekken met 12 toonaangevende professionals. Het boek draagt bij aan het discours over de toekomst van de gebouwde omgeving. Het biedt een onorthodoxe combinatie van projectanalyse en theoretisch debat dat de complexiteit van het onderwerp aan de orde stelt door een rigoureuze focus op proces, opdrachtgeverschap en ontwikkelingsinitiatieven. Eric Firley, docent aan de Universiteit van Miami School of Architecture is de initiatiefnemer en coauteur van de Wiley’s Urban Handbook Series -- Over the timespan of just one generation the planet’s pace of urbanization has dramatically increased. Through these dynamics and its resulting environmental threats, new challenges have emerged that deeply question the validity of the post-war planning paradigms. Dominant ideologies have been replaced by a problem-solving attitude, increased economic pressure and an urgent quest for evidence. What impact does this have on the work of the urban designer and planner, and how can the profession prepare for the future? Designing Change tries to answer these and many other questions through in-depth conversations with 12 leading practitioners in the field. Conceived as an unpartisan contribution to the discourse about the future of the built environment, Designing Change offers an unorthodox combination of case-study analysis and theoretical debate. It addresses the topic’s complexity through a rigorous focus on process, client relationship and development initiative. Eric Firley teaches at the University of Miami School of Architecture and is the initiator and co-author of the Wiley’s Urban Handbook Series

0 | 0