Governance in beweging
78.71

Direct downloaden

Veranderende maatschappelijke opvattingen, financiële schandalen en nieuwe wet- en regelgeving hebben geleid tot een sterke toename van intern en extern toezicht. Niet alleen de intern toezichthouder houdt toezicht op het bestuur en de onderneming. Ook externe toezichthouders en de externe accountant hebben een hierin een andere, grotere rol gekregen. Dit boek focust op de visie en ervaringen van deze partijen en is tot stand gekomen na theoretisch onderzoek, interviews, analyse van jaarverslagen, een online enquête en ronde tafel bijeenkomsten. Het onderzoek richt zich met name op de pensioensector, de woningcorporatiesector en de zorgsector. Zorg, wonen en pensioenen zijn onderwerpen waar bijna iedereen mee te maken heeft of gaat krijgen. Adequaat toezicht binnen deze sectoren is dan ook van vitaal belang voor Nederland. Daarnaast leveren de auteurs handreikingen in een ‘Plan Do Check Act’-model specifiek voor het intern toezicht. Het boek is hiermee relevant voor de intern toezichthouder om zijn eigen rol en de interacties met de extern toezichthouder en externe accountants naar een hoger niveau te brengen.

0 | 0