Het civiele procesrecht als struikelblok
35.39

Direct downloaden

Dit boek formuleert voorstellen om de weg te effenen en de kwaliteit van de civiele procedure specifiek voor mensen zonder juridische kennis te verbeteren
Jaarlijks doet de kantonrechter uitspraak in honderdduizenden civiele zaken. De mensen die daarbij partij zijn, hoeven geen juridische bijstand in te schakelen. Degenen die het zelf – zonder gemachtigde – doen, hebben veelal geen juridische kennis. De vraag is of die mensen in de civiele procedure voldoende tot hun recht komen of dat het civiele procesrecht een struikelblok oplevert op hun weg naar recht en rechtsbescherming. In Het civiele procesrecht als struikelblok formuleert de auteur voorstellen om de weg te effenen en de kwaliteit van de civiele procedure specifiek voor mensen zonder juridische kennis te verbeteren, zodat zij eenvoudiger hun recht kunnen halen en effectieve rechtsbescherming kunnen genieten. Dit is een publicatie in de reeks van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, Universiteit Utrecht.

0 | 0