Kan ik daar wat aan doen?
52.40

Direct downloaden

Sociale professionals leggen van oudsher relaties tussen individuele, sociale, maatschappelijke en politiek-ethische vraagstukken. Daarmee levert hun werk een bijdrage aan het sociaal kapitaal van de samenleving en bevorderen ze sociale inclusie.Kan ik daar wat aan doen? onderzoekt op kritische wijze de belangrijkste aspecten van de hulp- en zorgrelatie in verhouding tot de veranderende maatschappelijke instituties. Hoe kunnen sociale professionals in tijden van transitie en transformatie van het sociale domein trouw blijven aan de eigen kernwaarden? Over welke kwaliteiten moeten ze beschikken? Wat kenmerkt elke hulp- en zorgrelatie? De opzet van het boek past goed bij de hernieuwde aandacht in het hoger onderwijs voor filosofische en politiek-ethische vraagstukken. De filosofen en andere wetenschappers die de auteur aanhaalt, stimuleren de lezer om na te denken over de verschillende aspecten van de beroepspraktijk. Het doel hiervan is het sociaal reflectieve vermogen van studenten en professionals te verruimen en te verdiepen, ze bewuster te maken van eigen standpunten, ze te stimuleren deze ter discussie te stellen en ze te leren van perspectief te wisselen. Op de bijbehorende website staan o.a. opdrachten, filmmateriaal en een portrettengalerij met informatie over de besproken filosofen en wetenschappers. Kan ik daar wat aan doen? is gericht op studenten van sociale en zorggerichte studies. Het boek is ook bedoeld voor professionals in zorg en welzijn. Het boek sluit aan bij vakken en thema's die zich richten op de grondslagen van het sociaal werk, op onderwerpen die binnen het sociaal werk spelen en op de professionalisering daarvan. Het legt een link met sociale wetenschappen (psychologie, sociologie, pedagogiek, politicologie en filosofie). Drs. Carin Wevers is maatschappelijk werker en filosoof en werkt als senior docent voor de faculteit Sociale Studies en het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool. Ze is eigenaar van filosofiepraktijk De vrije Radikaal.

0 | 0

  • : Carin Wevers
  • : Coutinho
  • : 9789046964361
  • : Nederlands
  • : eBook
  • : 408
  • : januari 2019
  • : 1
  • : 1 x 1 x 1 mm.