Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers
  • Nederlands
  • 204

Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers


In de jaren '80 van de 20ste eeuw ontwikkelde zich met name in enkele Westerse landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland, een nieuw vakgebied: levenscyclusanalyse.


In dit vakgebied worden kennis en inzichten verzameld over de onttrekkingen van grondstoffen en de emissies door menselijke activiteiten in het milieu die verbonden zijn met het produceren, het gebruik en de afdanking van goederen en diensten. Anders gezegd: hoeveel grondstoffen, hoeveel stoffen (schadelijk en onschadelijk), hoeveel afval en hoeveel energie zijn verbonden met de levensloop van een product of een dienst 'van de wieg tot het graf'.


Deze ketenbenadering is sindsdien een vast onderdeel van zowel bestuur en beleid als van vele studierichtingen aan universiteiten en hogescholen. Toekomstige ontwerpers, ingenieurs, beleidsmakers en natuurwetenschappers bestuderen de vergelijkende aanpak die zo kenmerkend is voor de levenscyclusanalyse (LCA). De systematische en wetenschappelijke aanpak van LCA levert een belangrijke bijdrage aan het bepalen van de richting van de industri le transformatie die nodig is om tot een duurzame productie en consumptie en een verantwoord ondernemerschap te komen.


Dit boek richt zich op universitaire en HBO-studenten. Het is ook geschikt voor iedereen die nader wil kennismaken met de levenscyclusanalyse. De rekenmethode van de LCA inclusief de dilemma 's die een uitvoerder tegenkomt, worden in detail behandeld en ge llustreerd met voorbeelden. Daarnaast besteedt het boek aandacht aan de maatschappelijke context waarin de LCAs gebruikt kunnen worden en geeft het aan welke organisatorische maatregelen het draagvlak en de kwaliteit van een LCA-studie verbeteren. Ook wordt het verband tussen LCA en het ontwerpen van duurzame producten gelegd.


Het boek sluit af met een beschrijving van enkele praktijkvoorbeelden. De tekst is doorspekt met korte studievragen waarvan de antwoorden in een afzonderlijke appendix zijn verzameld, zodat het boek in zelfstudie kan worden gebruikt. Het boek is bruikbaar voor vrijwel alle b ta-studierichtingen inclusief de ingenieursopleidingen. Daarbij kan gedacht worden aan milieukunde, technische bestuurskunde, industrieel ontwerpen, materiaalkunde, scheikunde, werktuigbouwkunde en biologie.


Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygi ne heeft de totstandkoming van dit boek financieel mede mogelijk gemaakt.


Inhoud: 1. Milieubewuste productkeuzen 2. Levenscyclusanalyse, aanpak, kenmerken en beperkingen 3. Levenscyclusanalyse in maatschappelijke uitvoering 4. Levenscyclusanalyse en het ontwerpen 5. Vier praktijkvoorbeelden Appendices: - Definities van begrippen - Berekeningen in de inventarisatie - Materiaalkeuze en LCA - Technologische ontwikkeling - Antwoorden op studievrgane - Studie-opdrachten Referenties Bibliografie Trefwoorden


http://www.vssd.nl/hlf/b002.htm


0 | 0

  • : 9789065621030
  • : Nederlands
  • : eBook
  • : 204
  • : juni 2007
  • : 1
  • : 1 x 1 x 1 mm.