Rechtsorde en bestuur
89.07

Direct downloaden

Rechtsorde en bestuur is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Piet Hein Donner als vice-president van de Raad van State op 31 oktober 2018. Het boek bevat uiteenlopende bijdragen over tal van onderwerpen op het terrein van politiek, wetgeving, bestuur en rechtspraak. Met veel van deze onderwerpen heeft Piet Hein Donner zich gedurende zijn mooie en veelzijdige loopbaan beziggehouden. Begonnen als jurist bij het ministerie van Economische Zaken werd hij na een raadadviseurschap bij het ministerie van Justitie en het voorzitterschap van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid lid van de Raad van State. Daarna ging hij voor het CDA de politiek in. Hij was driemaal minister op drie verschillende ministeries, tweemaal informateur en tussendoor ook lid van de Tweede Kamer. Aan het einde van zijn loopbaan keerde hij terug bij de Raad van State als vice-president. Dat was hij bijna zeven jaar. In die fase was hij ook Cleveringa-hoogleraar aan de Universiteit Leiden. De bijdragen in dit boek weerspiegelen de breedte en veelzijdigheid van Piet Hein Donner als jurist, adviseur, bestuurder, politicus en wetenschapper. Het bevat een keur aan beschouwingen over concrete, vaak actuele onderwerpen van diverse aard op de brede terreinen van democratie, wetgeving, bestuurlijke verhoudingen, advisering en Europese politiek. De bijdragen zijn geschreven door voormalige en huidige collega’s uit de politiek en de Raad van State, leden van hoogste rechtscolleges, van Hoge Colleges van Staat en van andere publieke organen. Daarnaast hebben auteurs afkomstig van de wetenschap en van ministeries waar Piet Hein Donner minister is geweest, bijdragen geschreven. Ook een bijdrage uit de overzeese delen van het Koninkrijk ontbreekt niet. Daarmee bevat dit boek veel waardevols voor degenen die geïnteresseerd zijn in het functioneren van de publieke dienst waarvoor Piet Hein Donner zich zijn gehele beroepsmatige leven heeft ingezet.

0 | 0