Statistische signaalverwerking
23.00

Direct downloaden

Statistische signaalverwerking

Dit boek is gebaseerd op het college Statistische Signaalverwerking. In de laatste decennia heeft de signaalverwerking sterke veranderingen doorgemaakt. Door de opkomst van ge ntegreerde digitale signaalverwerkingsprocessoren en door de ontwikkeling van gespecialiseerde ge ntegreerde circuits voor complexe signaalverwerkingsalgoritmen heeft de bewerking van elektrische signalen in real-time zich ontwikkeld van abstract idee tot dagelijkse praktijk. Algoritmen die lange tijd slechts conceptuele oplossingen van theoretische problemen waren, worden momenteel routinematig gebruikt in een groot aantal toepassingen binnen de Elektrotechniek (telecommunicatie: detectie en schatting van signalen, netwerktheorie: realisatie van algoritmen, regeltechniek: regelen en meten van systemen, en informatietheorie: transport en extractie van informatie), maar ook daar buiten. De statistische signaalverwerking concentreert zich op dat deel van de signaalverwerking waarin het gebruik van stochastische signaalmodellen en statistische kenmerken essentieel is. Bij alle te bespreken onderwerpen draait het telkens om het scheiden van informatie en verstoring, waarbij de verstoring meestal gemodelleerd wordt als een (additieve) ruiscomponent.

Dit werk behandelt de elementaire onderwerpen uit de statistische signaalverwerking, zodat na bestudering de (vrij uitgebreide) literatuur op dit gebied goed toegankelijk is. Er wordt ingegaan op detectie- en schattingstheorie, lineaire kleinste-kwadraten schatters (Wiener, Kalman schatters en adaptieve filters) en methoden voor het schatten van spectra.

In deze tekst staan de methodologie n voorop en minder de toepassingen, alhoewel de behandelde stof wel zoveel mogelijk ge llustreerd wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de signaalverwerking. De methoden die besproken worden, vormen de basis voor veel gerealiseerde systemen.

Inhoud: Voorwoord 1. Introductie in de statistische signaalverwerking 2. Detectietheorie 3. Schattingstheorie 4. Lineaire kleinste kwadraten schatters voor signalen: Wiener filters 5. Kalman filters 6. Adaptief filteren in de 'noise canceling' configuratie 7. Spectrum schatten Appendix: tweezijdige z-transformatie Antwoorden Literatuur Trefwoordenlijst

http://www.vssd.nl/hlf/informatie.html

0 | 0