Strategic control
33.80

Direct downloaden

De verwachting omtrent het functioneren van de raad van commissarissen op het vlak van strategievorming stijgt voortdurend. Van de commissaris wordt verwacht dat hij zijn bevoegdheden als klankbord, adviseur en toezichthouder maximaal inzet om de validiteit van de strategie te beoordelen. Bij het invullen van deze strategic control verantwoordelijkheid loopt de commissaris vaak tegen knelpunten aan. Hij heeft een informatieachterstand en de samenwerking met het bestuur is op dit thema soms delicaat. Dit boek biedt commissarissen een heldere structuur en praktische instrumenten voor effectief toezicht en gedegen advies met betrekking tot strategievorming. Daarnaast biedt het bestuurders krachtige hulpmiddelen om in een volatiele externe omgeving tot robuuste strategische keuzes te komen. Dit boek is in het bijzonder relevant voor commissarissen, bestuurders, strategen en controllers. Dit boek biedt een uitstekende leidraad voor een wettelijk minder vastomlijnde taak van de raad van commissarissen, namelijk het toezicht op strategievorming. De auteurs bieden de commissaris een krachtig kader voor preventief toezicht. In het huidige tijdsgewricht kan de raad van commissarissen zich niet beperken tot een toetsing achteraf. - Jan Peter Balkenende - Dit boek is zeer opportuun. In deze bijzonder onzekere tijden met een toekomst die zich absoluut niet laat voorspellen, helpt dit boek commissarissen en bestuurders om een meer robuuste strategie te ontwikkelen die juist onzekerheid onderkent. - Jeroen van der Veer - De strategie van de onderneming en scenarios over haar omgeving horen door de commissaris direct bij zijn toezichts- en adviestaken betrokken te worden. Dit praktische boek biedt commissarissen houvast bij het structureren en inzichtelijk maken van hun bijdrage op dit gebied. - Jos Streppel - Dit boek onderstreept overtuigend het belang van de rol die commissarissen en toezichthouders moeten spelen bij strategievorming en -realisatie in de huidige turbulente tijden. De praktische instrumentatie gooit hoge ogen als verbindende schakel tussen deze rol en de aansturing van de bedrijfsprocessen onder leiding van het bestuur en hun managers. - Bert Steens -

0 | 0