UWV ontslagprocedure
71.99

Direct downloaden

Deze uitgave bevat de uitvoeringsregels die UWV in acht neemt bij de behandeling en beoordeling van een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevat deze uitgave alle relevante wet- en regelgeving die bij de UWV ontslagprocedure van toepassing is alsmede de formele (wijzigings)besluiten met toelichtingen vanaf 2015. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor ontslag een redelijke grond vereist is en bepaalt wanneer de toestemming van UWV nodig is om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen. Deze wettelijke regels zijn uitgewerkt in een aantal ministeriële regelingen. De Ontslagregeling bevat de inhoudelijke toetsingscriteria en de Regeling UWV ontslagprocedure de procedurevoorschriften. UWV geeft in de uitvoeringsregels een nadere toelichting hoe UWV de regels uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet melding collectief ontslag en de ministeriële regelingen toepast. Ook geeft UWV duidelijkheid over welke gegevens een werkgever moet aanleveren voor het onderbouwen van een ontslagaanvraag. In de nieuwe Uitvoeringsregels ontslagprocedure geeft UWV meer duidelijkheid over bijvoorbeeld het doen van een voorlopige aanvraag, de reactietermijnen, het verlenen van uitstel en de klachtregeling. De afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV biedt met deze uitgave brede en toegankelijke informatie voor alle bij ontslagprocedures betrokken partijen.

0 | 0