Literacy Acquisition in Multilingual Eritrea
32.95

1 - 2 Weken

Eritrea (Hoorn van Afrika) wordt de taalkundige en culturele diversiteit volop erkend in de taal-en (primair) onderwijsbeleid, waardoor er in dit land negen verschillende talen onderwezen worden. Dit boek doet verslag van een multidisciplinair onderzoeksproject dat gericht was een vergelijking te maken op gebied van taalverwerving in deze talen.

Met behulp van theoretische kaders en methoden uit verschillende disciplines zoals sociolinguïstiek, psycholinguïstiek, en onderwijs, wordt er in het onderzoek gekeken naar hoe taal overgedragen wordt van de eerste naar tweede taal, in spraak en schrift.
Tevens werd er gekeken naar de houding ten opzichte van taalverwerving en de waarde die hieraan toegekend wordt, maar ook de sociale toepassingen van kennis van verschillende talen onder de negen etnologische groepen in Eritrea.
Met data uit de praktijk, opgedaan in de klas, geeft de studie een fascinerend beeld van taalverwerving en taalonderwijs in een meertalige educatieve context.

0 | 0