3de Graad TSO/KSO 3/4 uur wiskunde
3de Graad TSO/KSO 3/4 uur wiskunde
3de Graad TSO/KSO 3/4 uur wiskunde
3de Graad TSO/KSO 3/4 uur wiskunde
36.99

1 - 2 Weken

In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen. In dit boek voor 3de graad TSO/KSO met 3 of 4 uren wiskunde vind je 135 bladzijden met meer dan 2700 opgeloste oefeningen. Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten. Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen. Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek. Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen . Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is. In dit boek voor 3de graad TSO/KSO met 3 of 4 uren wiskunde vind je 135 bladzijden met meer dan 2700 opgeloste oefeningen. WISKUNDE IN DE 21ste EEUW 2 I. Kwadratische vergelijkingen en functies 9 A. Vierkantsvergelijkingen 9 1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 9 2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 10 3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 15 4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 16 5. Bikwadratische Vergelijkingen 17 6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 18 B. Grafieken van kwadratische functies 19 1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 19 2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 20 3. Grafieken van algemene kwadratische functies 23 4. Onderdelen van kwadratische functies 26 5. Van grafiek naar kwadratische functie 27 C. Ongelijkheden van de 2de graad 28 D. Vraagstukken met Kwadratische functies 29 II. Veeltermfuncties 30 A. Graad van Veeltermen 30 B. Euclidische Deling 31 C. Regel van Horner : functiewaarden 32 D. Regel van Horner : nulwaarden 33 E. Ontbinden in factoren van veeltermen 34 1. Veeltermen Derde graad ontbinden met 3 nulpunten 34 2. Veeltermen Derde graad ontbinden met 2 nulpunten 35 3. Veeltermen ontbinden met 1 nulpunt 36 4. Ontbinden Hogere graadsfuncties 37 5. Gemengde Oefeningen Ontbinden Veeltermen 38 F. Ongelijkheden van veeltermfuncties 39 G. Vraagstukken met veeltermfuncties 40 III. Exponentiele functies 41 A. Toenamefactor Exponentiele functie 41 1. Toenamefactor via percentage 41 2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden ( 3 cijfers na de komma ) 42 B. Exponentiele functies 43 1. Opstellen exponentiele functie 43 2. Van grafiek naar exponentiele functie 44 C. Exponentiele vergelijkingen 45 1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 45 2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 46 3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 47 4. Exponentiele vergelijkingen ( met verschillend grondgetal ) 48 5. Exponentiele ongelijkheden 49 D. Vraagstukken Exponentiele functie 50 IV. Logaritmen 52 A. Logaritmische functies 52 B. Rekenen met logaritmen 53 C. Logaritmen met Wortels 55 D. Logaritmische vergelijkingen 56 E. Logaritmische ongelijkheden 57 V. Afgeleiden 58 A. Differentiequotienten en afgeleide in een punt 58 1. Differentiequotient 58 2. Afgeleide in een punt 61 B. Afgeleiden 62 1. Afgeleiden van veeltermfuncties 62 2. Productregel bij afgeleiden 64 3. Quotientregel bij afgeleiden 65 C. Extrema met afgeleiden 67 1. Maxima /mimima van veeltermfuncties 67 2. Maxima en Minima Rationale Functies 68 3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 69 4. Raaklijnen aan veeltermfuncties 70 VI. Integraalrekenen 72 A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 72 B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 74 1. Methode 1 : Volledig uitwerken op papier 74 2. Methode 2 : Onbepaalde integraal uitwerken , dan optie 1 op TI84 75 3. Methode 3 : Met TI84 GRM ( optie 7 ) 76 VII. Eigenschappen van functies 77 A. Functies Afleiden uit grafiek 77 1. Domein afleiden uit grafiek 77 2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 78 3. Nulpunten afleiden uit grafiek 79 4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 80 5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 81 6. Maxima afleiden uit grafiek 82 7. Minima afleiden uit grafiek 83 8. Stijgen van func...

0 | 0