Aan de slag met software testen
47.95

3 - 5 Werkdagen

Dit product bestaat uit een boek inclusief website met hierop o.a. het online boek. ICT’ers leveren betere softwareproducten wanneer ze kennis hebben van kwaliteit en testen. Aan de slag met software testen biedt overzichtelijke handvatten om je in testen te verdiepen en je zodoende voor te bereiden op de beroepspraktijk. De verworven kennis kan direct worden toegepast in softwareontwikkelprojecten. Het boek bevat onderwerpen die je direct kunt oefenen en toepassen. De volgende aspecten van software testen staan centraal: • principes van proces en productkwaliteit in softwareontwikkelprojecten; • principes van software testen in softwareontwikkelprojecten; • testontwerptechnieken in de praktijk. Elk hoofdstuk begint met een praktische oefening, gevolgd door theorie en verhelderende voorbeelden. Het wordt afgesloten met leeropdrachten. Hierdoor word je simultaan voorbereid op de toetsen van de opleiding en op testactiviteiten in het werkveld. De derde druk is geactualiseerd en uitgebreid. Daarbij besteedt deze editie aandacht aan automatisch testen in agile. Via www.boomstudent.nl heb je toegang tot de online omgeving van Aan de slag met software testen. Hier vind je een compleet trainings- en toetsprogramma. Het programma bevat onder andere meerkeuzevragen, diagnostische toetsen met uitwerkingen en testopdrachten voor softwareontwikkelprojecten. Aan de slag met software testen is geschikt voor IT-opleidingen binnen het hoger onderwijs en voor professionals die hun testexpertise willen ontwikkelen. Jos van Rooyen is partner bij Identify en werkt als consultant, kwaliteitsregisseur en publicist. Ger Oosting is als vakdocent software engineering verbonden aan Avans Hogeschool. Gerard Kruijff werkt als trainer, docent en coach bij Centric. Hossein Chamani is als vakdocent verbonden aan de opleiding Informatica van Hogeschool Rotterdam. Aan de slag met software testen helpt ICT-studenten om al tijdens hun studie testexpertise te ontwikkelen voor de beroepspraktijk. Het boek is gericht op de principes van proceskwaliteit, productkwaliteit en software testen in softwareontwikkelprojecten. Daarnaast gaat het in op testontwerptechnieken in de praktijk. Elk hoofdstuk begint met een praktische oefening, gevolgd door theorie en verhelderende voorbeelden. Afsluitend doet de student een aantal leeropdrachten. Hierdoor bereidt de student zich zowel voor op de toetsen van de opleiding als op testactiviteiten in het werkveld. Op de website vinden studenten een uitgebreide set met toetsvragen. Nieuw in de derde druk: • Het boek zal daar waar nodig geactualiseerd dan wel uitgebreid worden • Er komt een nieuw hoofdstuk met als concepttitel ‘Automatisch testen in Agile’ • In het boek zullen een of twee doorlopende projecten opgenomen worden • Los van actualisatie van de website wordt die ook verder uitgebreid

0 | 0