Aanneming van werk
Aanneming van werk
Aanneming van werk
Aanneming van werk
132.00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Dit Asser-deel geeft zowel een overzicht van de aannemingsovereenkomst in bilateraal verband tussen aannemer en opdrachtgever als een overzicht van de vele multilaterale samenwerkingsverbanden die bestaan voor de aanneming van werk. Deze 4e druk is in vele opzichten bijgewerkt met actuele vraagstukken, tekstdelen, nieuwe wetgeving en (inter)nationale ontwikkelingen. Asser-deel 7-VI Aanneming van werk biedt een actueel overzicht van de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en rechtspraak met betrekking tot de aanneming van werk, evenals andere in de praktijk voorkomende samenwerkingsvormen tussen aannemer en opdrachtgever. De auteurs werpen een brede blik op de aanneming van werk. Enerzijds krijgt de lezer inzicht in de aannemingsovereenkomst in bilateraal verband tussen aannemer en opdrachtgever, die is geregeld in de wet. Vertrekpunt daarbij is de regeling van de aanneming van werk in titel 7.12 BW. Anderzijds wordt stilgestaan bij de vele multilaterale samenwerkingsverbanden die bestaan voor de aanneming van werk: hoofd- en onderaanneming, nevenaanneming, bouwcombinatie, bouwteam, ketensamenwerking en alliantie. Daarnaast wordt ingegaan op meer algemene vermogensrechtelijke en goederenrechtelijke onderwerpen die relevant zijn voor de bouwrechtjurist. De bouwsector # en daarmee ook de 4e druk van dit Asser-deel # is volop in ontwikkeling. De titel is op vele fronten bijgewerkt om recht te doen aan de actuele stand van zaken. Zo worden in de bouwsector indrukwekkende stappen gezet op het gebied van circulair en duurzaam bouwen als gevolg van nationaal en Europees klimaatbeleid, waarover relevante tekstdelen zijn opgenomen. Ook de toenemende aandacht voor samenwerken in een bouwteam, waarvoor twee nieuwe modelovereenkomsten zijn geïntroduceerd, is terug te zien in deze 4e druk. Ten slotte is nieuwe wetgeving op komst, namelijk de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking zal treden. In deze druk wordt vooruitgeblikt op de wijzigingen die deze wet met zich zal meebrengen. Dat geldt ook voor de wijzigingen als gevolg van het op 21 februari 2019 gepubliceerde wetsvoorstel Modernisering van personenvennootschappen. De actuele en complete weergave van het juridische speelveld rondom de aanneming van werk maakt dit Asser-deel een waardevolle informatiebron voor bouwrechtjuristen die werkzaam zijn in de advocatuur, rechterlijke macht en het bedrijfsleven. De publicatie is daarnaast een relevante wetenschappelijke bron voor het bouwrechtelijk masteronderwijs aan Nederlandse universiteiten.

0 | 0