Aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen
Aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen
Aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen
Aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen
Nederlands
286
41.90

3 - 5 Werkdagen

Kinderen geven geregeld blijk van problemen in het aanbrengen van structuur in hun dagelijks leven. Dat kan uiterlijk zichtbaar zijn door frustraties, chaos, onzekerheid, paniek of weigeren om een taak uit te voeren, maar kan zich ook afspelen op denkniveau (werkhoudingsproblemen). Dit bemoeilijkt het functioneren van begaafde kinderen enorm. Zij kunnen goed leren, maar ontwikkelen daarvoor niet altijd de juiste leer- en werkstrategieën.

Deze aanpakkaarten zijn een hulpmiddel voor het aanbrengen van structuur, gericht op diverse deelgebieden en onafhankelijk van een methode.

Ze vormen een verzameling van werkstrategieën voor de vakgebieden rekenen, lezen en begrijpend lezen, spelling, taal en projecten. Inmiddels zijn de aanpakkaarten verder ontwikkeld en herzien. Er zijn kaarten onderverdeeld in Brein Quest, gericht op informatieverwerking, de werking van het cognitieve brein en waarnemen met je brein; Mind Quest, gericht op het emotionele brein, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedragsontwikkeling, sociale interactie; gericht op de Slimme Kleuter en op de bovenbouw van de basisschool als ‘Brug naar het Voortgezet Onderwijs’ (VO). De leerkracht, maar ook een begeleider of behandelaar, kan hieruit een voor elk kind afzonderlijk helder stappenplan afleiden en opstellen.

Ze kunnen worden gebruikt bij begaafde kinderen, kinderen met leerproblemen en/of leerstoornissen zoals ASS, AD(H)D, gedragsproblemen, informatieverwerkingsproblemen, beelddenkers en kinderen met dyslexie.

Winny Bosch-Sthijns, orthopedagoog, is stichter-directeur van IE Quest, een praktijk en onderzoeksbureau voor orthopedagogiek en psychologie in Maastricht en Heerlen. Daarvoor was zij leerkracht in het basisonderwijs.

0 | 0