Aansprakelijkheidsrecht - een overzicht
29.50

2 - 3 Werkdagen

Deze uitgave vormt een goede basis voor eenieder die zich wil oriënteren in het aansprakelijkheidsrecht. Het biedt een antwoord op de volgende vragen:

• wat is aansprakelijkheid;

• wanneer ben je contractueel aansprakelijk;

• wat zijn de gevolgen van strafrechtelijke aansprakelijkheid;

• wat is een onrechtmatige daad;

• wanneer ben je aansprakelijk voor je eigen foutieve daad, voor de fout van je minderjarige kinderen, je leerlingen of leerjongens en je aangestelden;

• wie is aansprakelijk voor schade toegebracht door dieren, gebrekkige zaken of instorting van gebouwen;

• wanneer kan je aansprakelijk gesteld worden voor burenhinder?

Daarnaast komen ook enkele specifieke onderwerpen inzake aansprakelijkheid aan bod, zoals de exoneratiebedingen, verschillende vormen van aansprakelijkheid (hoofdelijk, in solidum, gedeeld, objectief, disciplinair, ...), productaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van aannemers en architecten, aansprakelijkheid in verkeerszaken, aansprakelijkheid van bestuurders, samenloop van aansprakelijkheden en aansprakelijkheid van en voor vrijwilligers.

Kathleen Duerinckx is lector strafrecht, criminologie, onderzoeksmethoden voor de paralegal, en wereldburgerschap en maatschappelijk engagement.

Ellie Verhaegen is lector aansprakelijkheidsrecht, aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand, vennootschapsrecht en goederenrecht.

Deze uitgave is in het bijzonder geschikt in het onderwijs aan professionele bachelors. Met behulp van een aparte docentenhandleiding met concrete voorbeelden en toepassingen bij de leerstof, krijgen de hoorcolleges een praktische invulling.

0 | 0