AB Klassiek
AB Klassiek
AB Klassiek
AB Klassiek
71.50

3 - 5 Werkdagen

Deze titel bespreekt de belangrijkste thema’s van het bestuursrecht op overzichtelijke wijze. De lezer krijgt aan de hand van casusposities in een relatief kort tijdsbestek een compleet overzicht van alle belangrijke leerstukken van het bestuursrecht. In deze 8e druk is er speciale aandacht voor nieuwe thema’s zoals de digitalisering van het bestuursrecht. Uitgebreide commerciële shoptekst In deze geactualiseerde uitgave van AB Klassiek komen de belangrijkste thema’s van het bestuursrecht via de klassieke uitspraken aan de orde. Per thema wordt naast de centraal gestelde klassieke uitspraak ook aandacht besteed aan belangrijke verwante uitspraken. De lezer krijgt daarmee aan de hand van casusposities in een relatief kort tijdsbestek een compleet, diepgaand en up-to-date overzicht van de stand van zaken van alle belangrijke leerstukken van het bestuursrecht. De annotaties worden verzorgd door erkende experts op het gebied van het thema. Daarmee is deze titel uitermate geschikt voor zowel de praktijk als het (master)onderwijs. De bekende thematische aanpak is ook in deze 8e uitgave gehandhaafd met behoud van de behandeling van de belangrijkste onderdelen van het bestuursrecht via klassieke uitspraken. Wel is, vanwege de ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak, een nieuwe selectie gemaakt van de uitspraken die het etiket klassiek verdienen. Personen- en familierecht actueel Deze uitgave is volledig geactualiseerd en bevat de laatste ontwikkelingen. Er is gekozen om een aantal nieuwe uitspraken en thema’s toe te voegen en verder uit te lichten, zoals: Harmonisatiewet (nr. 14); SGP (nr. 32); Dakopbouw Amsterdam (nr. 45); AERIUS (geautomatiseerde besluitvorming, nr. 42); Puškár (verplichte voorprocedures, nr. 43); Zorgcentrum Meerkerk (belanghebbende, nr. 44) ; Urgenda (rechterlijke toetsing van het Nederlandse klimaatbeleid aan internationale mensenrechtenbepalingen, nr. 46) . Ten opzichte van de vorige druk(ken) is er in deze druk in het bijzonder aandacht voor de rol van internationaal recht binnen onze rechtsorde en voor nieuwe thema’s zoals de digitalisering van het bestuursrecht. AB Klassiek is van grote waarde voor zowel de beroepspraktijk als het (master)onderwijs.

0 | 0