Algemene chirurgie
99.95

Nog niet verschenen, verwacht vanaf 13-3-2023

Dit leerboek biedt inzicht in de theoretische en praktische aspecten van de AlgemeneChirurgie, waaronder de gastro-intestinale, endocriene en oncologische chirurgie. De achtergrondinformatie en de beschreven pre-, per- en postoperatieve fasen van de ingrepen dienen als voorbereiding op de praktijk voor studenten-operatieassistenten en operatieassistenten die zich moeten bekwamen in een ingreep bij de Algemene chirurgie. Voor andere beroepen in de gezondheidszorg is het zeer geschikt als naslagwerk.
Het boek is opgebouwd uit zes delen. Het eerste deel beschrijft de algemene principes enrichtlijnen van de Algemene Chirurgie. Dit deel vormt de basis van dit leerboek. De opvolgende vijf delen zijn in willekeurige volgorde en afzonderlijk van elkaar te lezen en te bestuderen. Deel II betreft endocriene chirurgie van de schildklier, bijschildklier en bijnier. Deel III bevat mamma-oncologische chirurgie. Deel IV beschrijft de huidige standaard voor de herniachirurgie. Deel V behandelt gastro-intestinale chirurgie, chirurgie van de overige buikorganen en bariatrischechirurgie. Deel VI biedt inzicht in veel gebruikt instrumentarium, beschreven per categorie.
Nieuw in de zevende geheel herziene druk zijn de hoofdstukken; robotchirurgie, anastomose en bijschildklier. De mamma-oncologie is uitgebreid met de laatste ontwikkelingen en inzichten. De anatomische kennis is uitgebreider beschreven om meer inzicht te geven in het operatieverloop.Dit leerboek geeft tevens informatie over het voortraject op de diagnosestelling en operatie-indicatie en de voorbereiding van de patiënt op de operatie.Online is het complete boek, inclusief toetsen per hoofdstuk, beschikbaar.
Algemene chirurgie is onderdeel van de reeks Operatieve zorg en technieken en is bestemd voor de opleiding tot operatieassistent. Naast het basisboek bestaat de reeks uit een aantal vervolgdelen, waarin de verschillende chirurgische specialismen worden behandeld. Deze reeks benadert de beroepsuitoefening van de operatieassistent zo dicht mogelijk, waarbij de gebruikte afbeeldingen de benaderingen onderbouwen.

0 | 0