Als de oplossing het probleem is
Als de oplossing het probleem is
Als de oplossing het probleem is
Als de oplossing het probleem is
39.50

2 - 3 Werkdagen

Edgar Karssing maakt al meer dan 20 jaar inzichten uit de bedrijfsethiek concreet en hanteerbaar voor praktijkmensen. Bijvoorbeeld in het Tijdschrift voor Compliance en het jaarboek Compliance. Het motto is steeds: de oplossing ish et probleem niet! Karssing is teveel filosoof om meteen op zoek te gaan naar oplossingen. Wat is de vraag achter de vraag, wat is het echte probleem? Dus eerst drie stappen achteruit, voor een goede probleemanalyse. Maar dan? Dan is het tijd om op zoek te gaan naar oplossingen. Hoe geef je handen en voeten aan compliance met een moreel kompas? Hoe ziet dat eruit, wat kun je doen? Dat blijkt in de praktijk zo gemakkelijk nog niet. Daarom worden in dit boek praktische handvatten gegeven. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: een moreel intervisie model, handvatten voor aanspreken, aangesproken worden en een robuust excuus maken, morele moed, werken aan een cultuur van veiligheid, effectief communiceren, de tragiek van compliance en vriendschap als een perspectief voor betekenisvolle relaties met klanten.

0 | 0