Applied behavior analysis bij kinderen en adolescenten met autisme
Applied behavior analysis bij kinderen en adolescenten met autisme
Applied behavior analysis bij kinderen en adolescenten met autisme
Applied behavior analysis bij kinderen en adolescenten met autisme
25.00

Tijdelijk niet voorradig

Dit inleidende boek over Applied Behavior Analysis (ABA) als behandelmethode voor kinderen en adolescenten met autisme, beschrijft een aantal technieken waarmee zij vaardigheden kunnen aanleren die relevant zijn voor henzelf en voor de maatschappij.
Dagelijkse dingen als eten, aankleden, contact maken, aangeven waar je behoefte aan hebt, naar school gaan en het opvolgen van instructies, zijn bij kinderen en adolescenten met autisme geen vanzelfsprekendheid. Dit inleidende boek over Applied Behavior Analysis (ABA) als behandelmethode voor kinderen en adolescenten met autisme, beschrijft een aantal technieken waarmee zij vaardigheden kunnen aanleren die relevant zijn voor henzelf en voor de maatschappij. ABA richt zich op het achterhalen van de functie van gedrag dat een kind laat zien, het meten van gedrag, het aanleren van nieuw gedrag en het verminderen van ongewenst gedrag. De in dit boek gebruikte technieken zijn op een begrijpelijke manier beschreven voor hulpverleners, ouders en leerkrachten. Elk hoofdstuk bevat casuïstiek die de aanpak en de effecten bij verschillende methoden laat zien. Daarnaast biedt het boek o.a. praktische informatie over het waarom, hoe en wanneer van belonen, tips en oefeningen voor thuis en voor in de klas, het omgaan met uitdagend gedrag en hoe het kind kan worden geholpen om nieuw aangeleerd gedrag in verschillende situaties te laten zien. Betrokkenheid van ouders, begeleiders en leerkrachten bij de behandeling van deze kinderen is essentieel voor het succes ervan. Naast een verbetering in de communicatie en de vaardigheden van het kind of de adolescent, levert behandeling met ABA veelal andere voordelen op zoals verhoogd vertrouwen van de ouders, minder stress en meer rust in het gezin en in de klas. Hoewel er veel bekend is over de werkzaamheid en positieve effecten van ABA-interventies bij kinderen en adolescenten met autisme, wordt het in Nederland nog niet op hele grote schaal toegepast. De auteurs beogen met dit boek meer bekendheid te geven aan ABA als effectieve interventie in de behandeling van kinderen en adolescenten met autisme. Met het verspreiden van hun kennis op dit gebied trachten ze hulpverleners te inspireren om nieuwe inzichten in hun behandelpraktijk door te voeren, zodat er meer kinderen en hun ouders, maar ook leerkrachten van kunnen profiteren.

0 | 0