Arbeidsrecht voor HR-management
52.21

1 - 2 Weken

Het boek Arbeidsrecht voor HR-management combineert
de theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoorbeelden.
Hierbij wordt speciale aandacht gegeven
aan wijzigingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ)
met zich mee brengt.
De praktijkvoorbeelden zijn gebaseerd op twee fi ctieve
professionals: Henk en Veronique. Henk is franchiseondernemer
van een supermarkt en Veronique is
HR-manager bij een internationale onderneming. Aan
de hand van de praktijkvoorbeelden worden alledaagse
werksituaties beschreven waarmee elke HR-professional
te maken krijgt. Zo vraagt Henk zich af of zijn supermarkt
met 27 werknemers een ondernemingsraad nodig
heeft. Veronique vraagt zich af of zij een proeftijd van
twee maanden kan vastleggen in een jaarcontract.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: medezeggenschap
van werknemers, de verschillende soorten
arbeids overeenkomsten, aansprakelijkheid, loon,
pensioen, waarderen en opleiden van werknemers,
arbeidsongeschiktheid, bijzondere bedingen, vakantie,
staking, verlof, schorsing, opzegging, reorganisatie,
dossiervorming en disfunctioneren van de werknemer.
Dit boek is geschreven voor professionals die regelmatig
met HR- of arbeidskwesties worden geconfronteerd,
en/of op een HR-afdeling werken.
Arbeidsrecht voor HR-management vormt een serie met
het boek Dossiervorming en Privacy voor HR-management
(T.B.M. Kersten).

0 | 0