Basisboek transportmodaliteiten
Basisboek transportmodaliteiten
Basisboek transportmodaliteiten
Basisboek transportmodaliteiten
33.92

Tijdelijk niet voorradig

Omschrijving: Dit boek geeft een actueel overzicht van de verschillende vormen van goederenvervoer, via spoor, weg, lucht en over water: de transportmodaliteiten. Zonder goederenvervoer kan onze samenleving niet functioneren. Producten uit China worden naar Europa vervoerd om daar verkocht te worden. En ook het kratje bier dat je achterop de fiets van de winkel naar jouw huis brengt, is een vorm van goederenvervoer. We transporteren grote en kleine hoeveelheden over grote en kleine afstanden. Dit maakt transport in iedere situatie weer anders. In dit boek wordt ingegaan op de verschillende vormen van goederenvervoer, via spoor, weg, lucht en over water: de transportmodaliteiten. De nadruk ligt daarbij op de marktorganisatie van deze modaliteiten en hoe deze modaliteiten in het vervoer worden ingezet: de operationele vormen. Ook de trends in de marktorganisatie komen aan de orde, zoals synchromodaliteit. De techniek van de verschillende modaliteiten komt ook aan de orde, voor zover dat voor de marktorganisatie of de wijze van organiseren van het transport van belang is. Dit boek is de weerslag van het materiaal dat de auteur gebruikt heeft voor verschillende cursussen en inleidingen rondom dit thema. Dat maakt het boek ook zeer geschikt als lesmateriaal voor opleidingen, cursussen en zelfstudie. Over de auteur Gerrit Nieuwenhuis studeerde Ruimtelijke Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1984 tot en met 2001 werkte hij bij NS, hoofdzakelijk in het goederenvervoer. Sinds 2001 is hij werkzaam als freelance consultant op het gebied van het railgoederenvervoer en het intermodaal vervoer. Hij was betrokken bij praktische projecten, zoals marktverkenningen voor nieuwe spoorwegmaatschappijen en bij vraagstukken van wetenschappelijke aard. Momenteel is hij werkzaam als docent logistiek aan de Hogeschool Rotterdam. Inhoudsopgave Voorwoord Over de auteur Inhoudsopgave 1. De markt van goederenvervoer 2. Intercontinentaal goederenvervoer 3. Continentaal vervoer 4. Intermodaal vervoer 5. Havens en netwerken 6. Kosten en prijsvorming in vervoer 7. Van transport naar logistiek 8. Economisch belang goederenvervoer 9. Vooruitblik Korte historie van het goederenvervoer Vragen bij de hoofdstukken Begrippenlijst Literatuur

0 | 0