Beleggingsondernemingen. Een nieuw regime na IFR/IFD
Beleggingsondernemingen. Een nieuw regime na IFR/IFD
Beleggingsondernemingen. Een nieuw regime na IFR/IFD
Beleggingsondernemingen. Een nieuw regime na IFR/IFD
49.50

3 - 5 Werkdagen

Op 26 juni 2021 traden de Investment Firm Regulation en de Investment Firm Directive (de IFR en de IFD) in werking. Deze verordening en richtlijn introduceerden een geheel nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen in de Europese Unie. In deze bundel wordt dit nieuwe regime door verschillende auteurs besproken en toegelicht. Mr. dr. Bas-Jan Nieuwenhuijzen bespreekt in het eerste hoofdstuk de achterliggende ratio van het nieuwe regime en de dynamiek van het totstandkomingsproces, en zet de belangrijkste pijlers van het regime uiteen. Prof. mr. dr. Bart Joosen gaat in het tweede hoofdstuk uitvoerig in op de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen, zoals deze worden gesteld aan Klasse 1-ondernemingen en aan Klasse 2- en Klasse 3-beleggingsondernemingen. Hoofdstuk 3 behandelt de governance-vereisten, waaronder de eisen aan de bedrijfsvoering, beloningsregels en personentoetsingen. Het laatste hoofdstuk is van de hand van mr. Jan Reinier van Angeren. Hij belicht het toezicht en de handhaving van de nieuwe vereisten door de AFM en DNB. De bundel verschaft aldus een compleet overzicht van de nieuwe kaders en is daarmee een zeer bruikbaar handboek voor de praktijk. Daarnaast schuwen de auteurs de kritische noot niet, en doen zij verschillende suggesties voor verbetering. Het boek levert hiermee tevens een nuttige bijdrage aan de verdere gedachtevorming over dit onderwerp door wetenschappers en beleidsmakers.

0 | 0