Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap
Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap
Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap
Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap
Nederlands
93.00

Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Deze monografie biedt een integrale behandeling van de beperking van de bestuursbevoegdheid. Daarbij passeren diverse fundamentele vennootschapsrechtelijke leerstukken de revue. Er is daarnaast aandacht voor de wijze waarop beperkingen kunnen worden vormgegeven en de grenzen die daarbij in acht moeten worden genomen. Een soortgelijke monografie is niet eerder verschenen. De bevoegdheid van het bestuur om de vennootschap en de met haar verbonden onderneming te besturen, volgt uit zijn taakopdracht die in de wet en statuten is vastgelegd. Zonder bevoegdheid zou het bestuur deze taakopdracht niet naar behoren kunnen vervullen De bestuursbevoegdheid kan ook worden beperkt. In Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap worden de mogelijkheden op dit gebied onderzocht. Aan bod komen wettelijke beperkingen, statutaire beperkingen en contractuele beperkingen van de bestuursbevoegdheid. Deze drie type beperkingen worden tot in detail besproken, waarbij er onder meer aandacht wordt geschonken aan de wijze waarop dergelijke beperkingen kunnen worden vormgegeven. Ook de grenzen die daarbij in acht moeten worden genomen, komen aan bod. De vraag naar de omvang van de bestuursbevoegdheid, en daarmee naar de mogelijkheden tot beperking, behoort tot een van de kernvraagstukken van corporate governance. In de publicatie wordt daarnaast ingegaan op fundamentele vragen van vennootschapsrecht zoals o.a. wat het belang en doel van de vennootschap is. Dat laatste in het bijzonder sluit ook weer aan bij de recente internationaal opgelaaide discussie omtrent het purpose of raison d’être van de vennootschap. Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap is bedoeld voor wetenschappers en praktijkjuristen, zoals advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen. Voor de praktijkjurist biedt deze monografie een staalkaart van de (on)mogelijkheden om de bestuursbevoegdheid te beperken. Voor de wetenschappers dient de titel als een gedegen analyse van diverse fundamentele leerstukken van vennootschapsrecht die met het onderwerp samenhangen.

0 | 0