Beperkte rechten op eigen goederen
Beperkte rechten op eigen goederen
Beperkte rechten op eigen goederen
Beperkte rechten op eigen goederen
102.00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Er kunnen zich vele gevallen voordoen waarin een eigenaar belang heeft bij een beperkt recht op zijn eigen zaak. Er is echter nog niet eerder systematisch onderzoek gedaan naar beperkte rechten op eigen goederen. Deze titel voorziet in die leemte. Praktijk en wetenschap kunnen daarmee hun voordeel doen. In het Nederlandse recht kan een eigenaar in beginsel geen beperkte rechten op zijn eigen zaak hebben. De auteur van het proefschrift Beperkte rechten op eigen goederen onderzoekt in welke gevallen dit uitgangspunt niet opgaat, mede aan de hand van een diepgaande vergelijking met het Duitse recht. Dit vraagstuk bleef lange tijd onderbelicht in de literatuur, terwijl kennis van dit onderwerp van groot belang is in het licht van de vele situaties die zich kunnen voordoen waarin beperkt recht en moederrecht in e´e´n hand komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het heersende en het dienende erf van een erfdienstbaarheid dezelfde eigenaar krijgen, of wanneer iemand een derdenhypotheek op zijn eigen zaak verkrijgt. Criterium De auteur formuleert een criterium waarmee vastgesteld kan worden of een rechthebbende een beperkt recht op zijn eigen goed kan hebben. Dit criterium is concreet uitgewerkt voor verschillende gevaltypen. Daarbij worden veel voorbeelden gegeven van situaties waarin beperkte rechten op eigen goederen kunnen rusten. De lezer krijgt zodoende veel houvast voor de praktijk. Het proefschrift mondt uit in een voorstel voor wetswijziging. De auteur bepleit het uitgangspunt los te laten dat een eigenaar geen beperkte rechten op zijn eigen zaak kan hebben. Het vernieuwende karakter en de hoge praktische relevantie maken dit proefschrift niet alleen van belang voor de wetenschappelijke beoefening van het goederenrecht, maar ook voor de rechtspraktijk.

0 | 0