Beschrijvende en toetsende statistiek
53.50

2 - 3 Werkdagen

Beschrijvende en toetsende statistiek heb je vaak nodig bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, en bij het interpreteren en presenteren van je resultaten. Met beschrijvende statistiek beschrijf je de kenmerken van een groep onderzoekseenheden. Bij toetsende statistiek doe je een schatting over populatiekenmerken op basis van de steekproefgegevens. Kennis van deze statistieken is ook nodig om wetenschappelijke artikelen goed te kunnen begrijpen. In dit boek leggen de auteurs op heldere wijze uit hoe je de verschillende statistische analyses met SPSS kunt uitvoeren en hoe je de gevonden resultaten kunt interpreteren. Aan de hand van voorbeelden zie je hoe je de statistische gegevens vervolgens rapporteert. In de eerste drie hoofdstukken staan de basisprincipes, het begrippenkader en de uitleg over het gebruik van SPSS centraal. In hoofdstuk 4 tot en met 8 komen de meest gebruikte analysetechnieken in de sociale wetenschappen aan bod. Dit zijn kruistabelanalyse, t-toetsen, variantieanalyse, correlatie en regressie, en schaalconstructie (waaronder factoranalyse). Op de website bij dit boek vind je opdrachten en databestanden waarmee je kunt oefenen met het maken van SPSS-tabellen, het interpreteren van de statistieken en op het rapporteren van de informatie. ‘Beschrijvende en toetsende statistiek’ is geschreven voor hbo- en wo-studenten onderzoeksmethoden en statistiek.

0 | 0