Burgerlijk Wetboek van Aruba
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Burgerlijk Wetboek van Aruba
43.50

3 - 5 Werkdagen

In deze bundel vindt u de tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, zoals deze geldt sinds 1 september 2021.
In deze bundel vindt u de tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, zoals deze geldt sinds 1 september 2021. Naast het Burgerlijk Wetboek is ook de gewijzigde Landsverordening overgangsbepalingen Nieuw BW opgenomen, evenals enige specifieke overgangsbepalingen. Deze bundel is bedoeld voor studenten Arubaans recht en studenten aan andere opleidingen die te maken krijgen met het Arubaanse privaatrecht. Verder is deze bundel bedoeld voor alle professionals die te maken hebben met het Arubaanse privaatrecht. De samenstellers verzorgen beiden onderwijs aan de Universiteit van Aruba. Carlos Bollen is aan deze universiteit verbonden als wetenschappelijk hoofdmedewerker privaatrecht; Jos Hamers is als hoogleraar Nationaal en Interregionaal Rechtspersonen- en Personenvennootschapsrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht en verzorgt aan de Universiteit van Aruba als gastdocent onder meer de vakken Arubaans ondernemings- en faillissementsrecht en Verdieping ondernemingsrecht.

0 | 0