Casuïstiek internationaal belastingrecht
Casuïstiek internationaal belastingrecht
Casuïstiek internationaal belastingrecht
Casuïstiek internationaal belastingrecht
40.95

2 - 3 Werkdagen

Casuïstiek internationaal belastingrecht helpt studenten, door een systematische aanpak van diverse oefenopgaven, bij het begrijpen van het Nederlandse internationale belastingrecht.
De laatste jaren is het internationale belastingrecht volop in ontwikkeling. Zo kan worden gewezen op de initiatieven van de OESO in het kader van het project Base Erosion and Profit Shifting, de introductie van het daarmee samenhangende multilaterale instrument en diverse initiatieven vanuit de Europese Unie. De complexiteit van het internationale belastingrecht is door deze ontwikkelingen aanzienlijk toegenomen. Het naast elkaar toepassen van het Nederlandse belastingrecht en de door Nederland gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing en unilaterale regelingen wordt door studenten daarom vaak ook als ingewikkeld ervaren. In Casuïstiek internationaal belastingrecht wordt, door een systematische aanpak van diverse oefenopgaven, beoogd studenten te helpen bij het begrijpen en bestuderen van het Nederlandse internationale belastingrecht. Ten opzichte van de tweede druk zijn een aantal nieuwe opdrachten toegevoegd, waaronder essayvragen. Tevens zijn de laatste ontwikkelingen in verdragen, wetten en jurisprudentie verwerkt in de antwoorden.

0 | 0