Christus op aarde
Christus op aarde
Christus op aarde
Christus op aarde
34.99

3 - 5 Werkdagen

Dit boek is gewijd aan het leven van Jezus Christus op aarde. Het houdt zich bezig met de vier hoofdbronnen voor onze kennis van Jezus' levensgeschiedenis. Dat zijn de evangeliën op naam van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Hoe verhouden deze beschrijvingen zich tot elkaar? Is hun viertal soms teveel om helder zicht te krijgen op de levensgang van Jezus in Palestina? Of vullen zij elkaar juist aan zodat ons inzicht wordt verdiept?

Deze vragen zijn van grote betekenis. Het christelijk geloof kan wel bestaan zonder een volledige biografie van Christus. Het zal echter alle grond onder de voeten verliezen wanneer er voortdurende onzekerheid zou moeten heersen over de ons overgeleverde geschiedenis van Jezus op aarde.

Dit boek kan dienen als inleiding tot de evangeliën. Anderzijds biedt het een samenvattend overzicht van Jezus' levensgeschiedenis in Palestina. In een tweede themadeel (Het evangelie van Gods zoon) komen de titels en zelfbenamingen van Jezus Christus ter sprake samen met de voornaamste thema's van zijn prediking en de historische context daarvan.

0 | 0

  • : Jacob van Bruggen
  • : Kokboekencentrum Non-Fictie
  • : 9789024209194
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 673
  • : 246 x 161 x 28 mm.
  • : Commentaar op het Nieuwe Testament Derde serie Afdeling Evangelien
  • : Christendom; Christendom: Heilige teksten; Kritiek op en exegese van heilige teksten; Met betrekking tot christenen en christelijke groepen