Communicatietoolkid
34.50

3 - 5 Werkdagen

Een goede gezondheid is niet voor elke jongere vanzelfsprekend. Er zijn veel jongeren die klachten ervaren waarvoor niet altijd een medische oorzaak gevonden wordt. Deze klachten kunnen jongeren belemmeren in de dagelijkse dingen die zij graag doen; dit is niet altijd voor iedereen zichtbaar. Voor zowel de professionals in het onderwijs als de zorgprofessionals is het belangrijk oog te hebben voor deze jongeren. Jongeren tussen de 10 en 21 jaar vinden het soms lastig om taal te vinden voor hun lichamelijke en/of mentale klachten. Vanuit onderzoek is gebleken dat goede communicatie essentieel is voor een goede begeleiding of behandeling. 'Communicatietoolkid' helpt (aankomende) professionals met jongeren in gesprek te gaan over hun (mentale) gezondheid. Niet alleen volgens een theoretisch kader, maar vooral met een aantal praktische tools die jongeren prikkelen en activeren om zelf aan de slag te gaan. Het boek is geschreven om vanuit de visie op positieve gezondheid anders te kijken naar jongeren en hun klachten.

0 | 0