De afloop
De afloop
De afloop
De afloop
23.00

Op dé dag van release in huis, beschikbaar vanaf 8-6-2023

Op 11 juni 1977 voltrok zich de enige grootscheepse militaire aanval op Nederlands grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog. Om zes minuten voor vijf in de vroege ochtend openden 29 precisieschutters het vuur op een door negen Molukse jongeren gekaapte trein bij het Drentse dorpje De Punt. In acht minuten werden 15.000 kogels op eigen burgers afgevuurd. Vervolgens gingen mariniers de trein binnen en ontzetten in een paar minuten 51 gegijzelde passagiers.

Dit boek geeft na bijna een halve eeuw voor het eerst een nauwkeurige reconstructie van wat er zich in die twaalf minuten rond maar vooral in de trein afspeelde en toont aan dat een aantal van de mariniers vijf van de negen Molukse actievoerders executeerden.

De auteurs wisten als eersten documenten te bemachtigen die tot 2053 als staatsgeheim geclassificeerd waren. De afloop complementeert hiermee niet alleen de talloze publicaties die sinds 1977 verschenen en nooit een exact beeld wisten te schetsen, maar biedt ook geheel nieuwe inzichten. In hechte samenwerking met forensisch patholoog Frank van de Goot komen de auteurs na uitvoering onderzoek van de originele autopsierapporten tot een nauwkeurige analyse van de dodelijke schoten.

Daarnaast spraken de auteurs met tientallen direct betrokkenen: gegijzelden, militairen, bemiddelaars en de toenmalig verantwoordelijk minister. Dit levert een indrukwekkend en aangrijpend beeld op van het verloop van de kaping en de onderlinge verstandhouding die tussen de gijzelnemers en gegijzelden in die drie weken en ook daarna ontstond.

0 | 0