De alles-arts
De alles-arts
De alles-arts
De alles-arts
91.15

3 - 5 Werkdagen

DE ALLES-ARTS Communicatie in complexe situaties De alles-arts is een handleiding voor lastige situaties die je als arts in de dagelijkse praktijk veelvuldig tegenkomt. Effectieve communicatie met andere specialisten, opleiders, verpleegkundigen, managers, patiënten en hun familie vormt de basis voor een goede uitkomst in moeilijke en complexe situaties. Hoe handel je het best in conflictsituaties met patiënten, collega's of familie van patiënten? Op welke manier kun je het slimst onderhandelen met de patiënt of een collega bij ingewikkelde problemen? Wat doe je wanneer je wordt benaderd door een boze, agressieve patiënt? Hoe krijg je een onwillige collega in beweging? Op welke manier stuur je in een complexe casus een multidisciplinair team het best aan zonder daarbij de regie uit handen te geven, of op welke manier zorg je er juist voor dat een collega zijn verantwoording neemt voor de zorg van een patiënt? Dit is een kleine greep van vragen uit de praktijksituaties waarop De alles-arts op een multidimensionale manier antwoord geeft. De alles-arts geeft je praktische handvatten en oplossingen voor deze lastige situaties. In het eerste deel wordt 'de ziekenhuisarena' geschetst met de verschillende aspecten van de cultuur binnen een ziekenhuis. Het tweede deel bespreekt in kort bestek de theorie en tools die je kunt gebruiken in de communicatie bij het oplossen van complexe situaties. Er wordt gereedschap aangereikt in de vorm van 'niet-technische-vaardigheden' zoals situatiebewustzijn, zelfbewustzijn, communicatie, samenwerken en leiderschap. Het derde deel behandelt een groot aantal herkenbare vlot geschreven praktijkverhalen, bekeken vanuit het perspectief van de patiënt, van de arts of van de collega. Ieder hoofdstuk heeft een vaste heldere structuur: casus, diagnose en recept. De concrete tips en leerpunten aan het eind van een hoofdstuk geven bruikbare handvatten die direct in te zetten zijn in de praktijk. Over de redactie Het team van redactieleden heeft een veelzijdige en uitgebreide ervaring met het opleiden van professionals in de gezondheidszorg. Ze zijn onder meer betrokken als trainer of programmaleider bij Costa-VU, een vierdaagse communicatietraining voor aios. Met aanstekelijk enthousiasme en uitstekende kennis van zaken is de redactie erin geslaagd een standaardwerk tot stand te brengen dat voor veel artsen een leidraad zal zijn in de dagelijkse praktijk. Dr. Martijn van der Kuip is werkzaam als kinderarts in met name de aandachtsgebieden infectieziekten en afweerstoornissen. Hij doet basaal wetenschappelijk onderzoek naar de pathofysiologie van tuberculeuze meningitis in Kaapstad en Amsterdam. Drs. Klaas-Jan Nauta is werkzaam als consultatief psychiater. Zijn aandachtsgebieden zijn complexe patiëntenzorg en communicatie en samenwerken in het ziekenhuis. Hij is tevens als programmaleider betrokken bij TeAMS VUmc, een ziekenhuisbreed programma om de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren. Drs. Annemiek Nooteboom werkt als trainer en psycholoog. Zij heeft haar eigen bureau (www.nooteboomconsult.nl), dat medisch specialisten, bestuurders en aios ondersteunt met maatwerkprogramma's gebaseerd op de positieve psychologie. Prof. dr. Marceline Tutu van Furth promoveerde op het gebied van meningitis bij kinderen aan de Universiteit Leiden. Zij is opgeleid tot kinderarts met subspecialisatie infectioloog/immunoloog. Sinds 2009 is zij hoogleraar in de kindergeneeskunde, in het bijzonder infectieziekten. Zij doet onderzoek naar meningitis van 'bench to bedside' in zowel Amsterdam als Kaapstad.

0 | 0