De driehoek van Pascal
De driehoek van Pascal
De driehoek van Pascal
De driehoek van Pascal
10.00

3 - 5 Werkdagen

Bij een driehoek denk je wellicht aan de meetkunde, maar in dit boekje gaat het over getallen die we in een driehoeksvorm kunnen weergeven. Deze getallen in de driehoek van Pascal heten binomiaalcoëfficiënten; getallen die je uit de kansrekening waarschijnlijk al wel kent. We vinden een groot aantal, vaak verrassende, relaties tussen deze getallen. Zo ontdekken we de getallen uit de reeks van Fibonacci. Ook het binomium van Newton vinden we erin terug. Binomiaalcoëfficiënten spelen ook een belangrijke rol in de combinatoriek, een onderdeel van de wiskunde dat zich met allerlei telproblemen bezig houdt. Combinatorische argumenten spelen dan ook een belangrijke rol bij de in dit boekje behandelde wiskunde. In de eindopdracht kun je zelf nog een andere driehoek construeren met verwante getallen, de zogenaamde Stirlinggetallen.

0 | 0