De effectieve projectgroep
37.95

3 - 5 Werkdagen

Studenten in het hoger onderwijs werken vaak in projectgroepen. Zo leren ze op professionele wijze samen te werken, activiteiten te plannen, problemen te analyseren en oplossingen te bedenken. De effectieve projectgroep is een beknopte en overzichtelijke handreiking voor studenten die in projectgroepen samenwerken. Het boek richt zich rechtstreeks tot studenten en geeft nuttige tips om het project gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Het bevat tal van voorbeelden van docenten en studenten over mogelijke problemen en oplossingen bij het werken in projecten. Het boek gaat eerst in op onderwerpen als de helderheid van de opdracht, de kenmerken van een goede groep, de lastige fasen in het proces, de regels voor helder overleg en duidelijke besluitvorming en een efficiënte takenplanning. Vervolgens komen thema’s als het optimaal benutten van de begeleiding, het omgaan met emoties en conflicten, het slim presenteren van de resultaten en de beoordeling/afsluiting van een project aan bod. - Een overzichtelijk handboek voor studenten die in projectgroepen samenwerken; - vol nuttige tips en voorbeelden om een gezamenlijk project succesvol af te ronden; - met uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent. Op de ondersteunende website vinden studenten voorbeelden en handige tools met betrekking tot het bevorderen van creatief denken, samenwerkingsafspraken maken, agenda’s opstellen, besluitvormingsregels toepassen, verslagen maken, planningsspreadsheets hanteren, en feedback geven en ontvangen. Docenten vinden er tips over de begeleiding van projectgroepen en het beoordelen van het afgeleverde werk van projectgroepen. De auteur Klaas Schermer heeft jarenlange ervaring als docent en trainer bij onder ander de Hanzehogeschool Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Ook was hij betrokken bij hogeronderwijsinstellingen in Duitsland, Hongarije en de Verenigde Staten. Daarnaast was hij jarenlang bestuurder van verschillende maatschappelijke instellingen. Hij schreef eerder het succesvolle boek Vergaderen en onderhandelen.

0 | 0