De grondslagen van de cyberspace
De grondslagen van de cyberspace
De grondslagen van de cyberspace
De grondslagen van de cyberspace
48.00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Deze geheel vernieuwde editie bespreekt de samenhang van techniek en regelgeving omtrent cyberspace in het dagelijkse leven. Een unieke uitgave die alle recente wet- en regelgeving op dit gebied uiteenzet en grondig analyseert. Vol inzichten, kennis en bewustwording voor zowel professionals als gebruikers. De cyberspace is een dynamisch terrein, onderhevig aan vele technologische ontwikkelingen en complexe wetgeving. Omdat wij vandaag de dag door veelzijdige informatie- en communicatietechnologie (ICT) meer verbonden zijn dan ooit, nemen ook de risico#s omtrent privacybescherming en cybercriminaliteit gestaag toe. Bevordering van inzicht, kennis en bewustwording van professionals en gebruikers is daarom # juist nu - van enorm belang. Deze vernieuwde editie van De grondslagen van de cyberspace brengt u volledig op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving op dit terrein. De inhoud geeft een diepgaand beeld weer van de meest recente stand van zaken, door techniek en regelgeving in hun onderlinge samenhang te beschouwen. Inleidend wordt u een verhelderende context geboden omtrent de geschiedenis en technologische aspecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en informatiebeveiliging. Vervolgens bespreekt de auteur uitgebreid alle wet- en regelgeving op dit gebied aan de hand van diepgravende analyses. De titel neemt de nieuwste wet- en regelgeving inzake de bescherming van zowel persoonsgegevens als netwerk- en informatiesystemen volledig in beschouwing. Een dusdanig diepgaande bespreking van de regelgeving op dit vlak is in geen enkele vergelijkbare uitgave te vinden. Uiteraard wordt voor u veel aandacht besteed aan de meest recente soft- law en hard-law instrumenten die betrekking hebben op gegevensbescherming, online-privacy, netwerk- en informatieveiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit. Belangrijke wetten die voor u worden behandeld zijn onder meer: De ISO/IEC 27000-serie; het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); Conventie 108+; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); de netwerk- en informatieveiligheid richtlijn (NIB-richtlijn); de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni); het verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (Cybercrime Verdrag). Al met al levert deze publicatie in het bijzonder een bijdrage aan kennis, inzicht en bewustword¬¬¬ing voor professionals en gebruikers op het gebied van ICT en het recht. Met name juristen en ICT-experts vinden in Grondslagen van de cyberspace een uitstekend naslagwerk voor de praktijk. Bent u geen professional op dit vlak, maar is uw interesse wel degelijk gewekt? Deze titel kan uw bewustwording als gebruiker van ICT- middelen verruimen # iets wat vandaag de dag van enorm belang is. U kunt zelf immers een enorm belangrijke rol spelen in de bestrijding van cybercrime en de bescherming van privacy.

0 | 0