De mysteriën van Jesod
24.95

2 - 3 Werkdagen

Jesod is de negende sefira van de boom des Levens, waarover de Kabbala spreekt. In het Hebreeuws betekent Jesod 'grondslag', en is het symbool van het zuivere leven. Gewoonlijk wordt de zuiverheid in verband gebracht met een oordeel over wat wel of niet hoort, zoals bij de seksualiteit, de voeding of in de relatie tot de ander. Dit geeft vaak aanleiding tot frustraties, weerstand en verdorring van het persoonlijk leven. Omraam Mikhaël Aïvanhov schildert in dit boek de zuiverheid evenwel als een bloeiende, creatieve levenswijze op basis van kennis, die tot op heden onvoldoende werd bestudeerd en toegepast. De scholingsweg, die hij ons wijst, is gebaseerd op de zuiverheid. Dankzij zijn nauwkeurige kennis van het psychische leven, verrijkt met zijn eigen spirituele ervaringen, brengt Omraam Mikhaël Aïvanhov de diepzinnige betekenis van de antieke inwijdingen weer tot leven. De beschreven oefeningen en richtlijnen hebben op de mens een bevrijdende uitwerking; ze wekken in ons een sprankelende en harmonieuze energie op, die ons in staat stellen boven onze zwakheden en begrenzingen uit te stijgen. Dan ontdekken we dat het zinloos is om onze innerlijke natuur te bestrijden. Wat we als zwak of fout bestempelen, kan juist een nuttig middel worden om onze levenskwaliteit te verhogen. Met de zuiverheid als basis van het spirituele leven zullen we erin slagen het kwaad te transformeren, in onszelf en in relatie tot de wereld om ons heen.

0 | 0