De zieke werknemer
De zieke werknemer
De zieke werknemer
De zieke werknemer
71.50

2 - 3 Werkdagen

Heeft een zieke werknemer recht op loon, welke re-integratieactiviteiten worden van een werkgever verlangd en hoe zit het met de mogelijkheid van ontslag? Deze publicatie geeft een volledig overzicht van de rechten en plichten van werkgever en werknemer met betrekking tot ziekte van de werknemer. De titel dient als onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich wil verdiepen in dit rechtsgebied. Wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten, doen zich tal van vragen voor. Heeft de werknemer bijvoorbeeld recht op loon of misschien recht op een socialezekerheidsuitkering? Aan welke regels moet de zieke werknemer zich houden? Welke inspanningen worden van de werkgever verwacht om de werknemer weer aan het werk te krijgen? Hoe zit het met de mogelijkheid van ontslag van de zieke werknemer en mag een werkgever weigeren een sollicitant met gezondheidsproblemen of een zwangere sollicitante aan te stellen? De zieke werknemer gaat uitgebreid in op dit soort vragen en de antwoorden die het recht geeft. Besproken worden de rechten en plichten die de werkgever en de zieke werknemer tegenover elkaar hebben, maar ook ten opzichte van derden zoals het UWV. Achtereenvolgens wordt besproken: aanstelling, preventie, inkomensvoorziening, re-integratie, ontslag, zwangerschap en bevalling en regres. Deze titel gaat in op diverse ontwikkelingen in de jurisprudentie (uitspraken van de Hoge Raad en lagere rechters) over de rechten en plichten van de zieke werknemer en ontwikkelingen in de wetgeving. Onder meer de Wet arbeidsmarkt in balans, Wet compensatie transitievergoeding, Wet werk en zekerheid, Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetter. De zieke werknemer is van grote waarde voor iedereen die moet oordelen of adviseren over de rechten en verplichtingen die verband houden met een zieke werknemer. Daarnaast vormt de titel een onmisbaar naslagwerk voor diegenen die zich anderszins als rechter, in het onderwijs of de wetenschap op de hoogte willen stellen van de stand van zaken op dit rechtsgebied.

0 | 0