Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond
Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond
Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond
Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond
19.50

3 - 5 Werkdagen

In dit unieke werk worden de belangrijkste resultaten van vijf jaar onderzoek over dementie en dementiezorg bij ouderen met een migratieachtergrond in België voorgesteld. Dit thema wordt voor het eerst belicht vanuit drie perspectieven, namelijk het perspectief van de ouderen uit de arbeidsmigratie, dat van hun mantelzorgers en dat van de professionele zorgverleners.

Dit boek is wetenschappelijk onderbouwd en beschrijft op basis van de ervaringen van ouderen met Marokkaanse, Turkse en Italiaanse roots, hun mantelzorgers en professionele zorgverleners welke dementiegerelateerde zorg en noden deze ouderen hebben en de gehanteerde zorgaanpak door de mantelzorger en professionele zorgverlener om aan deze noden tegemoet te komen. Daarnaast wordt ook ingegaan op welke bijkomende zorg- en dienstverlening in de toekomst nodig is voor een betere dementiezorg voor deze ouderen met dementie.

In het onderzoek stond de oudere centraal, en deze boodschap wordt doorgetrokken in dit boek. Na een blik op de migratiegeschiedenis en een schets van de noden en behoeften van ouderen met een migratieachtergrond, wordt gekeken naar de beleving van dementie door de ogen van de ouderen en hun mantelzorgers. Vervolgens wordt de diagnosestelling van dementie en de zorg- en hulpverlening voor de ouderen met dementie onder de loep genomen. Hierin wordt beschreven hoe de mantelzorg verloopt en hoe de professionele zorg wordt ingekleurd en ervaren, zowel in België als in het geval van transnationale zorg. Ten slotte worden een aantal internationale inspirerende voorbeelden uit de dementiezorg voor ouderen met een migratieachtergrond voorgesteld en worden aanbevelingen geformuleerd voor een aangepaste dementiezorg voor deze ouderen.

Dit boek wil mantelzorgers, professionele zorgverleners en beleidsmakers inspireren bij de onderbelichte uitdaging om op zoek te gaan naar de gepaste zorg voor dementerende ouderen met een migratieachtergrond. Dit boek kan een eerste aanzet zijn om het thema bespreekbaar te maken en is een inspiratie naar goede en vernieuwende praktijken.

Saloua Berdai Chaouni is biomedisch wetenschapper en gerontologe. Ze is verbonden als onderzoeker aan Erasmushogeschool Brussel, Vrije Universiteit Brussel en Karel de Grote Hogeschool, waar ze ook doceert. Haar onderzoek situeert zich op het snijpunt van vergrijzing, diversiteit en zorg.

Ann Claeys is verpleegkundige en gerontologe. Ze is verbonden als onderzoeker aan Erasmushogeschool Brussel en Vrije Universiteit Brussel en is docent aan de Erasmushogeschool Brussel. Ze doet onderzoek naar cultuursensitieve zorg en culturele competenties bij zorgprofessionals.

0 | 0