Diagnose Levensklem
23.95

3 - 5 Werkdagen

Waarom was een suïcidepoging het enige medicijn? Contact met de auteur / uitgever (ook voor boekwinkels ed.): iwanjka@gmail.com Van de auteur Iwanjka Geerdink. Hij kwam in 2008 in een burnout terecht. Het pad leidde via de huisarts naar de Riagg. Al snel volgde diagnoses zoals depressie en zelfs wellicht Asperger. Een en ander leidde voor hem tot een compleet uitzichtloze situatie: zijn werk als projectmanager in het bankwezen kon hij wel opgeven. Met het gevolg dat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen (hypotheek!) kon voldoen. Een traject dat velen de afgelopen jaren hebben doorlopen en ook nu nog steeds doorlopen. In juli 2008 volgde het dieptepunt: een suïcidepoging. Daarop volgde een voor de medewerkers van de huidige GGZ wonderbaarlijk en niet begrijpelijk herstel. Een vraag liet Iwanjka daarna niet meer met rust: 'Waarom moest ik een suïcidepoging doen om uit het diepe dal te komen'? Als afgestudeerd informaticus en procesanalist besloot hij het methodisch kader van de GGZ1.0 te gaan onderzoeken. Het resultaat is zowel ontluisterend als hoopgevend. Ontluisterend omdat blijkt hoe de GGZ met mensen met psychische klachten omgaan. Hoe er niet zelden volstrekt verkeerde diagnoses worden gesteld. Niet dat Iwanjka individuele medewerkers bij de GGZ wil aanklagen: zij doen evengoed bijzonder hun best. Hoopgevend is dat er oplossingen mogelijk lijken. Iwanjka Geerdink neemt u mee in zijn verhaal. Zijn analyse van de huidige GGZ (door hem GGZ1.0 genoemd) is ontluisterend, maar zijn blauwdruk van een op een totaal andere leest geschoeide GGZ2.0 is hoopgevend. Het boek bevat een twintigtal concrete en uitgewerkte stellingen. Het kan zowel gebruikt worden als casus / lesmateriaal als ´hoop gever' voor mensen die door omstandigheden zijn vastgelopen. Voor beleidsmakers is er een hoofdstuk met concrete aanbevelingen. Deze editie (3e druk) betreft een geheel herziene versie ten opzichte van de in 2010 verschenen druk. In de derde druk is een nieuw concept geïntroduceerd onder de noemer 'RemedieRaamwerk'. Een methodisch kader waarmee een aanzienlijk simpeler, effectievere en goedkopere GGZ kan worden opgezet. Dit model lijkt goed te kunnen worden ingepast in concepten van onder andere 'De Nieuwe GGZ' beweging.

0 | 0