Faillietverklaring
Faillietverklaring
Faillietverklaring
Faillietverklaring
184.00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Wanneer is er sprake van faillissement? Wie kan failliet worden verklaard? Wie kan faillissement aanvragen? Welke procedureregels gelden en welke rechtsmiddelen kunnen tegen faillietverklaring worden ingezet? Deze uitgave beschrijft en becommentarieert de fundamenten van de faillietverklaring. Literatuur, rechtspraak en wetgeving zijn bijgewerkt tot 30 juni 2018. Faillietverklaring 2018 is het volledig geactualiseerde eerste deel binnen de tiendelige serie Wessels Insolventierecht. Het biedt in de eerste plaats een historische en systematische inleiding tot het Nederlandse Insolventierecht, inclusief de recente wetsontwikkelingen. Vervolgens krijgt u aan de hand van art. 1-19a Faillissementswet inzicht in de wijze waarop de rechtspraak de regeling toepast. U maakt kennis met tal van fundamentele vraagstukken, zoals wanneer een faillissement exact aan de orde is, maar ook welke specifieke hoedanigheden of aard van de schuldenaar we onderscheiden (natuurlijke personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, afgescheiden vermogens, waaronder de vennootschap onder firma). De uitgave schetst de procedure tot faillietverklaring en belicht het systeem van rechtsmiddelen dat bij de faillissementsprocedure van belang is. Ook de opheffing wegens de toestand van de boedel en de insolventieregistratie passeren de revue. Zoals u van de serie gewend bent, wordt het zoekwerk vereenvoudigd door de uitvoerige registers gericht op wetsartikelen en rechtspraak. Deze vernieuwde editie sluit aan op diverse actuele ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van faillissementsrecht. De auteur buigt zich over de vraag of misbruik kan worden gemaakt van een aanvraag tot faillietverklaring, waaronder het thema #turbo-liquidatie#. Ook is de wet Modernisering faillissementsprocedure, zoals deze op 1 januari 2019 in werking zal treden, in de tekst verwerkt. De nieuwe editie staat meer dan voorheen stil bij de vermogensrechtelijke, processuele en internationale aspecten rondom de faillietverklaring. Zo behandelt het slothoofdstuk de Europese achtergrond en de nationale uitwerking van het faillissement van kredietinstellingen en verzekeraars. De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars, in juni 2018 door de Eerste Kamer aanvaard, is van commentaar voorzien.

0 | 0