Fiscale geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld
Fiscale geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld
Fiscale geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld
Fiscale geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld
114.00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Geeft een diepgaande analyse van de huidige fiscale geheimhoudingsverplichting van art. 67 AWR. Deze Fiscale Monografie onderscheidt zich door als enige publicatie alle vijf de elementen die voor fiscale geheimhouding van belang zijn, uitgebreid te belichten. Dit maakt de uitgave van grote waarde voor de fiscaliteit evenals het gehele bestuursrecht. De fiscale geheimhoudingsplicht, als onderdeel van het formele belastingrecht, moet waarborgen dat het materiële belastingrecht eerlijk wordt nageleefd en dat de Belastingdienst gegevens geheimhoudt (art. 67 AWR). Hoewel fiscale geheimhouding haar oorsprong in de Wet VB 1892 vindt, blijft het onderwerp onverminderd actueel. De uitgangspunten van geheimhouding staan echter al decennialang onder druk door toenemende (internationale) gegevensuitwisseling als gevolg van een soms ongebreidelde drang om misbruik of oneigenlijk gebruik van overheidsregelingen, fraude, belastingontduiking of belastingontwijking aan te pakken. Dit wringt en vraagt steeds pregnanter om een zorgvuldige en transparante belangenafweging. In Fiscale geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld wordt antwoord gegeven op de vraag of de huidige fiscale geheimhoudingsbepaling nog aan de oorspronkelijke doelstellingen voldoet of dat aanpassingen wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Aan de hand van vijf relevante elementen wordt de fiscale geheimhoudingsverplichting uitgebreid geanalyseerd: doelstellingen onderworpen subjecten object van geheimhouding fiscale afbakening de uitzonderingen <(>&<)> ontheffingen Fiscale geheimhouding beoogt niet alleen het belang van de inspecteur te beschermen, maar ook de privacy van de belastingplichtige en betrokken derden. De inwerkingtreding van de AVG in 2018 heeft het privacy- bewustzijn naar een hoger niveau gebracht en ook de zwartgelakte Toeslagendossiers hebben, hoewel het niet ging om art. 67 AWR, discussie over geheimhouding verder aangewakkerd. Dit maakt het onderwerp nog steeds zeer actueel. Bovendien leiden ook de voor ingevulde belastingaangifte tot de dag van vandaag voor problemen. Hiermee wordt jaarlijks circa 8 miljoen keer de fiscale geheimhoudingsplicht geschonden. Fiscale geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld is van onmisbare waarde voor fiscalisten (inspecteurs/belastingadviseurs) en wetgevingsjuristen. Ook voor buitenlandse belastingautoriteiten is dit proefschrift van groot belang, omdat bij de internationale uitwisseling van gegevens de geheimhouding wordt #overgelaten# aan het land dat de fiscale informatie ontvangt. Met deze uitgave kan snel een goed beeld gevormd worden van hoe geheimhouding in Nederlands is geregeld. Hoewel het onderzoek zich specifiek richt op de fiscale geheimhoudingsplicht van art. 67 AWR zijn er veel raakvlakken met andere geheimhoudingsbepalingen. De titel bevat tevens een richtinggevend kader voor gegevensuitwisseling met andere bestuursorganen. Hierdoor is de uitgave ook relevant voor het gehele bestuursrecht en niet alleen de fiscaliteit.

0 | 0