Galenus
Galenus
Galenus
Galenus
18.90

2 - 3 Werkdagen

Galenus (129-ca. 216 n.Chr.) was een homo universalis. Hij bekwaamde zich in de verschillende artes liberales en heeft zijn leven gewijd aan het in zichzelf, maar ook in zijn onderwijs verenigen van de geneeskunde, de filosofie en de retorica. Aan de slag gaan met Galenus is niet alleen kennismaken met een van de meest invloedrijke antieke schrijvers in onze cultuurgeschiedenis. Het is ook kennismaken met een mens in zijn eigen tijd en cultuur. Galenus verpakt zijn medische boodschap in verhalen over zijn persoonlijke ervaringen: zijn ouders, zijn jeugd, zijn eerste ervaringen als arts, verhuizing naar Rome, relatie met vrienden, collega’s en patiënten, zijn benoeming tot hofarts door keizer Marcus Aurelius. Het komt allemaal voorbij. Bovendien is hij een rasverteller. Dat alles maakt Galenus’ werk toegankelijk én aantrekkelijk voor gebruik in het onderwijs. De veelzijdigheid van Glens’ werk biedt bovendien mogelijkheden voor samenwerking met andere schoolvakken, zoals bijvoorbeeld biologie (er is een mogelijkheid om een snijpracticum uit te voeren), Nederlands en debating (retoriek, tekststructuur, argumentatieleer) of filosofie (voor Galenus onlosmakelijk verbonden met geneeskunde). Auteurs Maithe Hulskamp, Clarine Rijpstra-van Daal en Martin Ruf zijn alle drie leden van de sectie klassieke talen van het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Teun Tieleman is hoogleraar antieke filosofie en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en projectleider van het door NWO gesubsidieerde project Human Nature: Medical and Philosophical Perspectives in the Work of Galen of Pergamum.

0 | 0