Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein
Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein
Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein
Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein
69.50

1 - 2 Weken

Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein is een studieboek en naslagwerk voor beroepsbeoefenaren van gemeenten en hulpverlenende instanties, zoals juristen, kwaliteitsmedewerkers, privacy-adviseurs, beleidsmakers en functionarissen gegevensbescherming. In 2015 gaf de wetgever gemeenten de opdracht om casusgericht te werken vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Dit ging gepaard met een reorganisatie en herverdeling van taken. Met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 is de belangstelling voor het onderwerp privacy toegenomen, maar ook de vragen en misverstanden: hoe kan men samenwerken vanuit die integrale visie en welke informatie mogen de partijen delen? Het belang van privacy in het sociaal domein is het bewaken van vrije toegang tot fundamentele voorzieningen. De drempel om hulp te zoeken mag niet te hoog zijn. Vertrouwen behouden in de overheid en de hulpverlening is een fundamentele voorwaarde. Dit sluit nauw aan bij de kernwaarden van het sociaal domein: de eigen regie van de cliënt en de integriteit van de hulpverlener. Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein behandelt de belangrijkste wetten die een rol spelen in het sociaal domein. Nieuw in deze geactualiseerde versie is de gegevensuitwisseling ter uitvoering van de schuldhulpverlening, een taak die in 2021 bij wet aan de gemeente is toegewezen. De wetten die aan bod komen zijn de AVG, de Uitvoeringswet AVG, de Participatiewet, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook de geheimhoudingsplicht, gegevensuitwisseling, de organisatie van de samenwerking en het werkproces komen aan bod. Er is een voorbeeld ‘Toestemmingsformulier’ opgenomen en een ‘Afwegingskader Conflict van plichten’.

0 | 0