Gods Openbaring Aan Het Menselijk Hart
Nederlands
70
14.99

1 - 2 Weken

Wat zoekt de mens in religie en wat zou hij erin moeten vinden? Hoe openbaart God Zich teneinde de mens tot een kennis van de Waarheid te brengen? Hoe helpt de menselijke lijdensweg bij de verwezenlijking van deze openbaring? Deze en andere vragen werden door vader Serafim Rose, een Orthodox Christelijke monnik uit de bergen van Noord- Californie, behandeld tijdens een lezing die hij gaf aan de Universiteit van Californie te Santa Cruz in 1981. De inhoud van deze lezing vormt het boek dat u in uw handen hebt, welke tevens de antwoorden van vader Serafim op vragen van de toehorende universiteitsstudenten bevat. Puttend uit diverse bronnen—De Schrift, kerkvaderlijke werken, de levens van zowel oude als hedendaagse heiligen en verslagen van vervolgde christenen achter het IJzeren Gordijn dringt vader Serafim door tot de kern van al het Christelijke Leven: het bekeren van de harten der mensen, zodat deze met een liefde voor Christus zullen branden en van hen een nieuw wezen zal maken. V. Serafim Rose (1934-1982) wijdde zijn leven aan het doen ontwaken van de hedendaagse westerse mens voor de vergeten spirituele waarheden. Vanuit zijn afgelegen kloosterhut in de bergen van Noord-Californie, zette hij werken op papier die miljoenen mensen over de hele wereld in hun hart hebben geraakt. Vandaag de dag is hij een van de meest geliefde spirituele schrijvers in Rusland en Oost-Europa. De nuchtere waarheden die hij uiteenzette in zijn boeken Orthodoxie en de religie van de toekomst en De ziel na de dood hebben ontelbare levens voorgoed veranderd.

0 | 0