Grammatica Fries
24.50

2 - 3 Werkdagen

In de provincie Fryslân spreken ze Fries: de tweede taal van Nederland. Maar wat is Fries eigenlijk en hoe steekt die taal in elkaar? Welke klanken heeft het Fries en hoe spreek je ze uit? Hoe zijn de regels voor bijvoorbeeld meervoudsvorming? Hoe vervoeg je de werkwoorden of hoe is de volgorde van het Nederlands? Op zulke en nog veel meer vragen wil deze Grammatica Fries een antwoord geven. Ht is een uitgebreid en bijdetijds boek over de taalregels van het Fries, waarin ook de resultaten van modern taalwetenschappelijk onderzoek zijn verwerkt. De Grammatica Fries is een taalleerboek en een naslagwerk. Het is niet alleen bedoeld voor niet-Friezen die Fries willen lezen of meer over die taal willen weten, maar ook voor Fries-sprekers die hun taal beter willen leren kennen of gebruiken. Een uitvoerige inhoudsopgave, veel onderlinge verwijzingen, literatuuropgaven een twee uitgebreide registers verhogen de bruikbaarheid. Jan Popkema is frisist en neerlandicus. Hij was o.a. docent Nederlands havo-vwo, lexicograaf bij de Fryske Akademy en hoofd van de lerarenopleiding Fries en Nederlands in Leeuwarden.

0 | 0