Grensoverstijgende rechtsbeoefening
Grensoverstijgende rechtsbeoefening
Grensoverstijgende rechtsbeoefening
Grensoverstijgende rechtsbeoefening
49.50

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

Het wetenschappelijke oeuvre van Jan Jans, dat zich tot op heden over zo’n 35 jaar uitstrekt, staat in het teken van grensoverschrijdende rechtsbeoefening. Jan is van het Europees recht, het nationaal recht, het bestuursrecht, het milieurecht en het internationaal recht, maar vooral van de interactie tussen die rechtsgebieden. Grensoverschrijdend was hij al in zijn proefschrift uit 1987 (Grensoverschrijdend milieurecht) en hij is het in de decennia die daarop volgden gebleven. De interactie tussen nationaal, internationaal, Europees, milieu- en bestuursrecht is het centrale thema in zijn oeuvre. Dat thema past hij toe op algemeen staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen als rechtsbeginselen, rechtsbescherming en overheidsaansprakelijkheid. Daarnaast staat het thema centraal in zijn publicaties over rechtstreekse werking en richtlijnconforme interpretatie en is het ook nadrukkelijk aan de orde in zijn publicaties over het (Europees) milieurecht. Bij de totstandkoming van dat bijzonder rijke oeuvre heeft Jan met talloze anderen samengewerkt. In Groningen, in Amsterdam en daarna opnieuw in Groningen, maar ook in Edinburgh en op legio andere plaatsen in en buiten Europa. Niet alleen zijn publicaties vormen daarvan het bewijs, maar ook alle proefschriften die onder zijn supervisie tot stand zijn gekomen. Daarnaast zat Jan vol strategisch slimme initiatieven die samenwerking in de hand werkten. Zo nam hij een leidende rol bij diverse handboeken voor het onderwijs, was hij bij een hele reeks tijdschriften een buitengewoon bepalend redactielid en stond hij en passant ook nog aan de wieg van het Review of European Administrative Law (REALaw). Eind september 2021 leek ons daarom een passend moment om de betekenis van die wetenschappelijke activiteiten te markeren, door een aantal personen met wie hij de afgelopen decennia heeft samengewerkt te vragen een – geheel in de geest van Jan – beknopte bijdrage te schrijven op het grensvlak van nationaal, Europees en/of internationaal recht en daarbij zo mogelijk de wisselwerking daartussen te behandelen. Ons verzoek heeft geleid tot een verzameling van 38 bijdragen van 43 auteurs, die we in zeven thema’s hebben gegroepeerd.

0 | 0