Het basisonderwijs in A3 formaat
45.00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Het basisonderwijs samenvatten in 52 schema's. Dat is de doelstelling van dit forse boek in A3 formaat. Harry Janssens is al jaren intensief betrokken bij het onderwijs op de basisschool. Daarbij maakt hij al jaren schema's die alle aspecten van dat basisonderwijs betreffen en die al jaren in zijn zeer goed gelezen boeken zijn opgenomen. Nu zijn die schema's op groot formaat gebundeld, zodat de schema's, analyses, plankaarten veel beter leesbaar zijn en bovendien in kleur zijn uitgevoerd. Alle schema's bij elkaar omvatten de thema's die op het basisonderwijs dagelijks aan de orde zijn. Het boek kan beschouwd worden als een atlas voor het basisonderwijs. De schema's zijn als volgt verdeeld: A: Overzichtsschema's B: Uitwerking van de basisschema's C: Uitwerking van de CITO en vertaling naar groepsplannen en de relatie met observatie en methode toetsen D: Gedrags- en werkhoudingsproblemen E: Kleuteronderwijs F: Lezen G: Spelling H: Rekenen I: Luistervaardigheid, woordenschat, begrijpend luisteren en begrijpend lezen J: Stellen K: Ouders De inhoud van de schema's zijn al jaren uitgebreid in de praktijk getoetst en hebben een duidelijke voor leerkrachten herkenbare inhoud. Zij kunnen met de schema's direct aan de slag.

0 | 0