Het freinetonderwijs in Delft
Nederlands
200
24.95

3 - 5 Werkdagen

Het freinetonderwijs is in Nederland de kleinste traditionele vernieuwingsstroming. Het is daarom opmerkelijk dat in Delft ongeveer één op de tien leerlingen basisonderwijs volgt op een freinetschool. Célestin Freinet was een Franse onderwijzer en pedagoog, die los van schoolmethodes het onderwijs levensecht maakte door het te verbinden aan de belevenissen van de kinderen, de actualiteit van het leven. De kinderen deelden hun belevenissen door erover te schrijven en te vertellen. De verhalen van de kinderen werden het startpunt van hun onderwijs. In de jaren zeventig van de vorige eeuw veroverde het freinetonderwijs Delft. Als we nu terugkijken naar die jaren, dan weten we dat de behoefte aan onderwijsvernieuwing niet uit het niets kwam, maar dat er in Delft werd gekozen voor de uit Frankrijk afkomstige revolutionaire freinetpedagogie was minder voor de hand liggend en in de ogen van menigeen zelfs controversieel. De afgelopen 50 jaar is in Delft het freinetonderwijs zichtbaar aanwezig geweest op talloze scholen. Was het toeval dat Delft de bakermat werd van het freinetonderwijs in Nederland?

0 | 0