Het gelijkheidsbeginsel
Het gelijkheidsbeginsel
Het gelijkheidsbeginsel
Het gelijkheidsbeginsel
27.50

3 - 5 Werkdagen

Het gelijkheidsbeginsel is bedoeld voor rechtenstudenten die zich in de (eind-)doctoraalfase bevinden. Het onderwerp betreft een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. Tegelijkertijd is het gelijkheidsbeginsel ook een van de moeilijkste en meest ongrijpbare rechtsbeginselen.

Centraal staan de conceptuele aspecten van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie. Doel is studenten een beter inzicht te verschaffen omtrent de inhoud en werking van deze
fundamentele juridische concepten in onze rechtsorde. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het belang van de verschillende conceptualiseringen van het gelijkheidsbeginsel die mogelijk zijn en die het bereik ervan in sterke mate bepalen.

0 | 0

  • : T. Loenen
  • : Ars Aequi Libri Pod
  • : 9789069162867
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 73
  • : december 1997
  • : 134
  • : 240 x 160 x 5 mm.
  • : Ars Aequi Cahiers rechtstheorie